ENG
PG Energy
 • Tworzymy firmę opartą na fundamencie kapitału ludzkiego

PG Energy

Kim jesteśmy?

Tworzymy firmę opartą na fundamencie przedsiębiorczości i kompetencjach kapitału ludzkiego.

- Paweł Gricuk -

Współpraca

W przypadku zainteresowania współpracą z Grupą PG Energy lub potrzebą uzyskania interesujących Państwa informacji prosimy o kontakt.

Założycielem PG Energy Capital Management („PG Energy”) jest Paweł Gricuk. Spółka kontynuuje działalność butiku inwestycyjnego Jade Investments Ltd. , który przejął amerykański podmiot z branży przemysłowej Wheelabrator Inc. z Denver (USA) za kwotę 175 mln dolarów.

PG Energy jest spółką holdingową, która koncentruje się na inwestycjach w sektorach przemysłowych oraz energetyce.

PG Energy poprzez spółki portfelowe zwiększa swoje zaangażowanie na rynkach zagranicznych, nie tylko w Europie ale również na Bliskim Wschodzie.

 • Elektromontaż Poznań S.A.
 • CoalTech Poland Sp. z o. o.

PG Energy jest większościowym udziałowcem w spółce Elektromontaż Poznań Sp. z o.o., która powstała 11 września 2019 r. z połączenia dwóch podmiotów należących do PG Energy: PG Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu oraz jednego z liderów branży Elektromontaż Poznań S.A. Elektromontaż Poznań jest od wielu lat wiodącym polskim dostawcą usług elektroinstalacyjnych oraz producentem urządzeń elektro-energetycznych. Spółka posiada przedstawicielstwo w Moskwie Mniejszościowym inwestorem finansowym w Elektromontaż Poznań Sp. z o.o. jest bank BNP Paribas.

Paweł Gricuk kontroluje również operacyjnie i finansowo CoalTech Poland Sp. z o. o. Jest to wspólne przedsięwzięcie wraz z brytyjską spółką CoalTech LTD z siedzibą w Londynie, która posiada technologię CoalTech opracowaną i wdrożoną w Południowej Afryce. Celem CoalTech Poland jest uruchomienie, w pierwszej kolejności w Polsce, produkcji stałego paliwa ekologicznego które powstaje z zalegającego przy większości kopalń węgla kamiennego w postaci odpadu - miału węglowego. Aktualnie komercyjna produkcja pelletu CoalTech odbywa się na terenie kopalń w Republice Południowej Afryki.

PG Energy nieprzerwanie prowadzi aktywność akwizycyjną. Kolejne inwestycje zaplanowane na lata 2019 - 2021 mają tworzyć komplementarność oferty grupy oraz rozszerzać zasięg jej działalności.

Za sukcesami spółek wchodzących w skład grupy PG Energy stoją ludzie, którzy ją tworzą. Właściciele grupy mają do dyspozycji wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół inżynierów, finansistów i specjalistów branżowych. Przyjęte wysokie standardy zarządzania pozwalają realizować powierzone kontrakty i zarządzać spółkami na najwyższym poziomie.

foto

Ludzie

Paweł Gricuk - Założyciel

Foto

Założyciel PG Energy Capital Management („PG Energy”) i PG Energetyka Sp. z o.o. („PG Energetyka”). Ma ponad 25 letnie doświadczenie w finansach i energetyce, które zdobywał w polskich i międzynarodowych spółkach.

Od 1993 do 2005 roku pracował w J.P. Morgan w Londynie, oraz był Prezesem Przedstawicielstwa J.P. Morgan Chase Bank w Warszawie (2001-2005). Pracując w londyńskim biurze JP Morgan, był odpowiedzialny za organizację finansowania na międzynarodowych rynkach kapitałowych a także był członkiem zespołu JP Morgan Capital, który był odpowiedzialny za bezpośrednie inwestycje JP Morgan w Europie Środkowej i Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W czasie swojej kariery w bankowości inwestycyjnej Paweł Gricuk zorganizował finansowanie na ponad 14 miliardów dolarów dla rządów i przedsiębiorstw w Europie. W Polsce był odpowiedzialny m.in. za finansowanie i debiut giełdowy TVN S.A. oraz inwestycję kapitałową J.P.Morgan w Bank Handlowy w Warszawie.

Po 12 latach pracy w J.P. Morgan, założył swój butik inwestycyjny Jade Investments. Przy wsparciu funduszu Mid-Europa i Bank of Scotland przejął spółkę Wheelabrator Inc. w Denver (USA), światowego producenta maszyn do polerowania powierzchni stalowych.

W latach 2007-2010, Prezes Zarządu Petrolinvest S.A., pierwszej polskiej spółki poszukiwawczo-wydobywczej, która realizowała program poszukiwania ropy i gazu w Kazachstanie oraz w Rosji. Z sukcesem wprowadził Petrolinvest na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych w 2007 roku, pozyskując w ten sposób kapitał na kolejne prace poszukiwawcze i wydobywcze w Kazachstanie i w Rosji.

Członek Rady Dyrektorów Wheelebrator Inc Od roku 2005, przez 10 kolejnych kadencji Członek Rady Nadzorczej TVN S.A. W latach 2014-2015 Członek Rady Nadzorczej Tele- Fonika Kable S.A. gdzie był odpowiedzialny za restrukturyzacje zadłużenia wielkości 1,4 miliarda złotych.

W latach 2013-2018, Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Przedsiębiorstw Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. oraz członek Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Infrastrukturalnego. W latach 2015-2016, członek Rady Nadzorczej Paradyż S.A., obecnie członek Rady Nadzorczej Eques TFI S.A.

W 2012 roku przejął Trans-Energo S.A., wyspecjalizowaną firmę inżynierską świadczącą usługi dla elektrowni i firm telekomunikacyjnych. Po przeprowadzeniu restrukturyzacji przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na PG Energetyka Sp. z o.o.

W 2017roku utworzył joint-venture z londyńską spółką Clean Africa Investment. – CoalTech Poland Sp. z o.o.

W 2018 roku kupił od Grupy Budimex S.A. 98,6% akcji Elektromontażu Poznań S.A. oraz przejął kontrolę operacyjną nad przedsiębiorstwem Elektromontaż Gdańsk S.A.

Paweł Gricuk ukończył Wydział Ekonimiczno-Socjologiczny, kierunek Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim. Studiował również w Chinach na Pekińskim Uniwersytecie Studiów Zagranicznych (Beijing Foreign Studies University). Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim oraz w stopniu podstawowym niemieckim i chińskim.

Obecnie prowadzi swoją grupę inwestycyjną PG Energy Capital Management, której aktywność skupia się przede wszystkim na sektorach energetycznym i przemysłowym.

Prywatnie ojciec dwójki dzieci. Fan piłki nożnej, koszykówki, tenisa, narciarstwa i gór.

Artur Cąkała - Partner

Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w branży inwestycyjnej i finansowej, którą zdobył w instytucjach międzynarodowych i krajowych takich jak Arthur Andersen, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Innova Capital, CAIB Fund Management.

W 1997 roku, po dwóch latach spędzonych w EBOiR, gdzie odpowiadał za portfel inwestycyjny banku w Polsce, Artur Cąkała dołączył do założycieli funduszu Poland Partners, jednego z pierwszych funduszy typu venture capital w Polsce.

W 1998 roku wspólnie z założycielami funduszu Poland Partners założył fundusz Innova Capital, gdzie był wspólnikiem do roku 2003. W tym czasie zrealizował i zarządzał inwestycjami funduszu o łącznej kapitalizacji przekraczającej 300 mln Euro. Był członkiem licznych rad nadzorczych spółek portfelowych funduszu oraz członkiem zarządu Innova Capital Sp. z o.o., firmy zarządzającej wszystkimi funduszami grupy Innova Capital.

W 2003 roku został poproszony o poprowadzenie spółki CAIB Fund Management Sp. z o.o., która została utworzona w ramach grupy CAIB do realizacji bezpośrednich inwestycji kapitałowych banku. W 2004 roku, fundusz dokonał akwizycji trzech Narodowych Funduszy Inwestycyjnych o łącznej kapitalizacji ponad 150 mln Euro. Artur Cąkała wraz z zespołem zarządzał portfelem inwestycyjnym funduszy do 2006 roku.

W 2006 roku Artur Cąkała założył prywatny fundusz inwestycyjny, który specjalizuje się w inwestycjach kapitałowych w spółki niepubliczne będące na etapie wczesnego rozwoju, głównie w segmencie outsourcingu i usług. Od 2006 roku Fundusz zrealizował 6 inwestycji kapitałowych z czego trzy (Merservice, Goldenegg i Centrum Podróży) zostały sprzedane.

Od 2010 roku, Artur Cąkała aktywnie współpracuje i inwestuje wspólnie z grupą PG Energy Capital Management, która specjalizuje się w inwestycjach bezpośrednich w sektor energetyczny i przemysłowy. Jest współwłaścicielem spółek PG Energetyka Sp. z o.o. oraz Elektromontaż Poznań S.A.

Podczas swojej dotychczasowej kariery zawodowej Artur Cąkała zasiadał w licznych radach nadzorczych i komitetach inwestycyjnych. Był jednym z założycieli i zasiadał w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Ukończył Politechnikę Warszawską na wydziale Mechaniki Energetyki i Lotnictwa. Posiada certyfikat biegłego rewidenta (ACCA).

Ma dwie córki. Zapalony narciarz i żeglarz. Podróżnik - odwiedził wszystkie kontynenty

Spółki Grupy Kapitałowej PG Energy

Elektromontaż Poznań

Spółka w swoim obecnym kształcie i pod aktualną nazwą funkcjonuje od 11 września 2019 roku, kiedy to nastąpiła w KRS oficjalna rejestracja połączenia dwóch spółek PG Energetyka Sp. z o.o. oraz lidera w sektorze elektro-instalacyjnym Elektromontaż Poznań S.A.

Zalążek przedsiębiorstwa Elektromontaż Poznań powstał już w 1949r., jako terenowa jednostka Wrocławskiego Zjednoczenia Elektromontażowego. Dokładnie 10 lat później, czyli w 1959r. powołany został samodzielny podmiot Elektromontaż Poznań. Zatem w 2019r. spółka obchodzi dwie okrągłe rocznice. Na przestrzeni dziesięcioleci Elektromontaż Poznań zrealizował niezliczoną liczbę projektów. Uczestniczył w budowie zakładów i fabryk, które są częścią historii Polski: Cegielski, Fabryka Łożysk Tocznych, Stilon i Ursus, Zastal, Elana, Zakłady Chemiczne w Policach. Począwszy od lat 70. Elektromontaż Poznań rozpoczął z powodzeniem zdobywanie rynków zagranicznych. Realizował projekty na Bliskim i Dalekim Wschodzie, w Afryce, oczywiście również w Europie, na terenie Niemiec, Austrii, Szwecji, Czech, obecnej Ukrainy i Rosji.

W 1999r. spółka została sprywatyzowana. W 2004 otrzymała licencję, dzięki której uruchomione zostało przedstawicielstwo w Moskwie.

Połączony podmiot posiada zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do realizowania projektów w sektorach przemysłowym, energetycznym i telekomunikacyjnym. Zespoły projektowe wykorzystują w swoich realizacjach nowoczesne technologie, czym budują swoją przewagę konkurencyjną.

Spółka realizuje projekty w zakresie:
 • Instalacje elektryczne i mechaniczne
 • Projektowanie instalacji
 • Dostawy sprzętu elektrycznego
 • Energetyka i infrastruktura elektroenergetyczna
 • Linie kablowe i dystrybucja energii
 • Produkcja rozdzielnic niskiego i średniego napięcia oraz podstacji transformatorowych
 • Systemy zasilania elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego
 • Systemy sterowania i automatyki
 • Sieci strukturalne i systemy ochrony obiektów przemysłowych
 • Inżynieria przemysłowa i środowiskowa
 • Generalne wykonawstwo
 • Transport
Ddodatkowo Elektromontaż Poznań może pochwalić się wybitnymi referencjami, posiada certyfikaty systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, AQAP 2110.

Elektromontaż Poznań S.A
COALTECH POLAND

CoalTech Poland Sp. z o.o. to wspólne przedsięwzięcie PG Energy i brytyjskiej spółki Clean Investment Africa, która zadebiutowała na giełdzie w Londynie w 2018 roku . Spółka ta jest właścicielem technologii CoalTech, która została opracowana i wdrożona w Południowej Afryce ze wsparciem kapitału z Bahrajnu.


Przedmiotem działalnościjest produkcja stałego paliwa ekologicznego, (pelletu/granulatu) które powstaje z zalegającego przy każdej kopalni węgla kamiennego odpadu produkcyjnego - miału węglowego. Zalegające na terenach kopalń hałdy miału mają negatywny wpływ na środowisko. Opatentowana technologia pozwala zamienić odpad na granulat węglowy nadający się do użytku komercyjnego i przemysłowego.

Celem CoalTech Poland jest uruchomienie produkcji w Polsce, bezpośrednio na terenach kopalń. Aktualnie komercyjna produkcja pelletu CoalTech Limited odbywa się na terenie kopalń w Republice Południowej Afryki. CoalTech Poland jest partnerem JSW S.A. w zakresie wdrożenia technologii produkcji pelletu z odpadów węglowych.

COALTECH POLAND Sp. z o.o.

Kontakt z PG Energy

PG Capital Management Sp. z o.o.
Kontakt e-mail
biuro@pgenergy.pl
Koszykowa 59/10
00-660 Warszawa, Poland
(+48) 22 626 14 80
telefon
(+48) 22 626 14 89
fax

Departament prawny: MOCZYDŁOWSKI & NOWICKI
Bartosz Moczydłowski
moczydlowski@mntaxlegal.pl
+48 501 189 630
mobile
Jan Nowicki
nowicki@mntaxlegal.pl
+48 668 466 593
mobile